Top #10 Kinh Cúng Tứ Thời Đạo Cao Đài Mp3 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2021 # Top Trend


--- bài bác mới rộng ---

*

*
Cúng tứ thời

Pháp môn thờ tứ thời

Do chúng sanh căn trí vô lượng nên bao gồm vô lượng pháp môn. Pháp môn là phương tiện để con người tu học cùng thực hành nơi thế gian nhằm đạt đến một cứu cánh như thế nào đó. Pháp môn Cao Đài nhằm giúp người tín hữu tu tiến vào trường tiến hóa nhằm đặt đến mục đích của Đại Đạo là thế đạo đại đồng cùng thiên đạo giải thoát. Pháp môn căn bản của đạo cao Đài là pháp môn Tam công bao gồm Công quả, dự án công trình và công trạng được thực hiện dưới nhiều hình thức, vào đó, thờ Tứ thời cũng được xem là một trong những hình thức thực hiện pháp môn Tam công.

Bạn đang xem: Top #10 kinh cúng tứ thời đạo cao đài mp3 xem nhiều nhất, mới nhất 11/2021 # top trend

Điều thứ nhì mươi của Tân Luật gồm qui định Chức sắc giữ Thánh thất mỗi ngày phải có tác dụng tiểu lễ bốn lần theo tứ thời là Tý (từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng), Mẹo (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng), Ngọ (từ 11giờ đến 12 giờ trưa), và Dậu (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối). Tín đồ tại tư gia cũng thờ tứ thời theo giờ qui định nêu trên. Gồm sự khác biệt về giờ khởi sự thờ tứ thời giữa những thánh thất Cao Đài. Tòa thánh Tây Ninh qui định cúng đúng 12 giờ khuya, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa với 6 giờ chiều; trong lúc đó một số Hội thánh không giống (trong đó bao gồm Cơ quan lại Phổ Thông lý thuyết Đại Đạo) bắt đầu cúng tứ thời vào tầm 11 giờ khuya, 5 giờ sáng, 11 giờ trưa và 5 giờ chiều.

Bốn giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu gồm vị trí rất đặc biệt; giờ Tý cùng Ngọ nằm trên trục thẳng đứng, trong những khi giờ Mẹo với Dậu nằm bên trên trục ngang. Nhị trục thẳng đứng với nằm ngang giao tiếp với nhau tạo thành những hình chữ thập; mang lại nên, bao gồm thể nói đây là biểu tượng của “nhứt âm nhứt dương đưa ra vị Đạo”. Vị đó, tứ thời là bốn thời khắc rất quan tiền trọng đối với vũ trụ bên ngoài; đến nên, người tín hữu Cao Đài thờ vào bốn giờ nầy sẽ tạo ra sự hiệp nhất giữa tiểu vũ trụ của nhơn thân cùng đại vũ trụ ngoại giới. Con người sẽ hấp thu được năng lượng của vũ trụ bên phía ngoài vào nội thân, tiếp nhận được hồng ân của Đức Chí Tôn nhiều nhất vào một ngày so với những giờ khác.

Cúng tứ thời bao gồm cả Tam công

* Công quả

lúc cúng tứ thời với tâm thanh tịnh và lòng thành kỉnh sẽ tạo ra công năng cứu độ bao gồm thể xoa dịu hoàn cảnh khổ đau bên ngoài, hóa giải những ác nghiệp kết tụ, ban vui cứu khổ cho bách tính chúng sanh cùng đồng thời tác động trở lại bản thân ngõ hầu hỗ trợ cho người tín hữu được minh tâm kiến tánh, thân thể mạnh khỏe, tinh thần an vui.

Kết thúc buổi bái là phần cầu nguyện gồm năm điều: Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai, hai nguyện phổ độ bọn chúng sanh, tam nguyện xá tội đệ tử, tứ nguyện thiên hạ thái bình, và ngũ nguyện thánh thất an ninh. Lúc người tín hữu cầu nguyện với tinh thần vô ngã, thanh tịnh, cùng kỉnh thành thì nguyện lực khôn xiết linh ứng. Thời gian ấy, sự cầu nguyện tạo ra công đức vô lượng.

Nếu bái tứ thời tại tịnh thất với số lượng đạo hữu càng đông sẽ tạo cần một tấm lưới thiêng vẹt tan mọi chướng duyên giúp bọn chúng sanh cải ác tùng lương, hồi đầu hướng thiện; công đức càng thâm sâu.

* Công trình

thờ tứ thời có tác dụng giúp cho người tín hữu khắc phục tính lười biếng. Giờ Tý với giờ Mẹo phải vượt qua sự buồn ngủ của xác thân, giờ Ngọ cùng Dậu vì tại bị chuyện nầy chuyện nọ. Như vậy thờ tứ thời hỗ trợ cho đạo hữu tinh tấn trên đường tu.

Lại nữa, lúc cúng tứ thời tại tịnh thất đạo hữu sẽ tất cả động lực của tập thể thúc đẩy bản thân mình vượt qua những thời gian biếng lười, mệt mỏi. Như vậy, nhờ bao gồm sức mạnh của tập thể cần từng cá nhân có thể dựa vào đó tự thắng bản thân.

Cúng tứ thời với trọng tâm chí thành, thanh tịnh sẽ tạo công năng đại định giúp cho đạo hữu đẩy mạnh được tác phong đạo hạnh thuần thành đạo đức. Đây chính là việc vun bồi gốc rễ, tất nhiên sẽ sum suê cành lá. Khi trọng điểm an định tất yếu đức hạnh sẽ hiện bày ra mặt ngoài.

* Công phu

Việc cúng tứ thời sẽ đạt kết quả rất mầu nhiệm khi đạo hữu chú ý tập trung vào lời kinh; ngoài ra, người tín hữu cũng cần hiểu được ý nghĩa của gớm để gồm thể “tinh nghĩa nhập thần” vào từng câu của bài xích kinh cúng tứ thời. Như vậy, bái tứ thời chính là thực hành công phu. Bởi lẽ, lúc ấy thân và tâm của đạo hữu hiệp nhất với nhau. Trong lúc thân (miệng) đọc kinh, vai trung phong của đạo hữu siêng chú vào từng câu và nghĩa lý của câu ghê đó. Đây chính là quá trình công trạng vậy.

Ích lợi của việc thờ tứ thời

Khi thờ tứ thời, đạo hữu tập trung hết tinh thần vào việc quan sát Thiên nhãn và hiểu ý nghĩa từng câu kinh. Thiên nhãn chính là Thần của Đức Chí Tôn nơi cõi thế gian vào Tam kỳ Phổ độ, thị hiện tại đền thờ Đức Chí Tôn là Thiên bàn. Quan sát Thiên nhãn tức là sự hiệp thần giữa tiểu thiên địa cùng đại thiên địa, giữa con người cùng Thượng Đế. Bao gồm sự hiệp thần nầy sẽ tạo ra sự giao cảm thiêng liêng cực kì mầu nhiệm. Nhờ tập trung thần lực chú ý vào Thiên nhãn nên con người đã nhận được sự hộ trì thiêng liêng từ Đức Chí Tôn ngõ hầu hỗ trợ cho thân thể khỏe mạnh, bệnh tật tiêu trừ, trí huệ phát sinh, trọng tâm linh mẫn tuệ, v.v.

“Cúng tứ thời có ích cho những con lắm, chớ không phải ích bỏ ra cho Thầy. Nếu thờ được thường thì lòng dạ nở nang, tứ đưa ra luân chuyển, gồm nhiều khi tật bệnh tiêu diệt.”

khi đạo hữu đến Chánh điện nơi thánh thất hoặc Thiên bàn tại tư gia bái tứ thời tức là đến hành lễ trước Đức Chí Tôn, Đức Diêu Trì Kim Mẫu và các Đấng Thiêng liêng. Bé người đọc những bài khiếp xưng tụng để phần làm sao hiểu được đại ân sinh thành dưỡng dục của Thầy Mẹ cùng đại ân cứu độ giáo hóa của các bậc Giáo Tổ. Qua việc cúng tứ thời mặt hàng ngày, con cái của Đức Chí Tôn đặt trọn đức tin và lòng chí thành lên Đức Đại Từ Phụ và những Đấng linh nghiệm để thực hiện sự cộng thông giữa hai cõi hữu hình với vô sắc giới. Thầy khuyên con cháu của Ngài cần siêng năng bái tứ thời để trừ nghiệp thân, miệng đọc kinh với lòng chí thành để trừ nghiệp khẩu, vai trung phong thường cầu nguyện để trừ tà niệm, mắt chú ý Thiên nhãn để thần trụ trung ương an.

Sự bái lạy con nên sốt sắng,

Trừ nghiệp thân cho đặng tinh anh,

Kệ ghê miệng đọc lòng thành,

Để trừ nghiệp khẩu, khỏi sanh não phiền.

bé ngày đêm trung ương thiền cầu nguyện,

Để diệt trừ vọng niệm ý tà,

Tứ thời trẻ rứa gần Cha,

quan sát ngay Thiên Nhãn vậy nên thần gom.

Đức quan liêu Âm Bồ Tát nêu ra bốn lợi ích của việc cúng tứ thời gồm: góp chơn thần được minh mẫn; cầu xin tha thứ tội lỗi; cảm ứng hiệp thông giữa con người với Thượng Đế, giữa con người và các Đấng Thiêng liêng; lương tri lương năng ngày càng thêm mẫn tuệ.

Xem thêm:

“Các em phải lo cúng kiếng thường:

– Một là lập cho chơn thần được gần gũi các Đấng Thiêng liêng đến đặng sáng láng.

– nhì là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em cùng cả bọn chúng sanh.

– tía là có tế lễ thì trung ương phải bao gồm cảm, cảm rồi mới ứng là lẽ tự nhiên.

– Bốn là tâm gồm cảm thì lòng nhân ái mới mở rộng, nhưng mà nhứt là khiếu lương tri, lương năng của những em cũng nhờ đó cơ mà lần hồi bởi thế mẫn huệ. Các em nhớ à!”

Ngoài ra, thờ tứ thời tại thánh thất với số lượng đạo hữu càng đông, càng thanh tịnh sẽ tạo ra được công năng càng lớn lao. Đó chính là tấm lưới thiêng gồm thể đem lại điển lành bố hóa cho bách tính chúng sanh; đồng thời thắt chặt tình huynh đệ vào nội bộ thánh thất càng thêm gắn bó.

Thực hành việc thờ tứ thời

Ban đầu, người tín hữu Cao Đài cúng tứ thời hàng ngày tại tư gia cần vượt qua một số trở ngại như trạng thái buồn ngủ vào thời Tý cùng thời Mẹo, bận rộn công việc vào thời Ngọ và thời Dậu. Lúc thực hành một thời gian, việc thờ tứ thời sẽ trở thành một nếp sinh hoạt hay thói quen mặt hàng ngày. Dịp đó, đạo hữu không cần phải cố gắng mà vẫn giữ theo khuôn phép. Song, từ chỗ chưa cúng một thời nào trong ngày, người tín hữu cần bắt đầu khởi sự cúng một thời bất kỳ làm sao thuận tiện nhất trong thời gian ngày (Tý, Ngọ, Mẹo, tốt Dậu). Đây là bước khởi đầu rất có ý nghĩa để gieo ý thức với tạo thói quen. Sau đó tăng dần lên nhì thời, bố thời và đạt đến bốn thời vào ngày. Tuy nhiên, lúc tín hữu thờ tứ thời tại thánh thất sẽ tất cả một lợi thế bởi từng cá thể có thể nương tựa vào tập thể để vượt qua những điều trở ngại nêu trên. Bởi lẽ, con người thường có tư tưởng hay dựa vào nguyên nhân nầy hoặc lý do nọ để tạm ngưng một buổi bái như: nhức đầu, mệt mỏi, bận rộn, v.v. Nếu ko vượt qua được chướng ngại tâm lý nầy, người tín hữu lần hồi mất đi thói quen cúng tứ thời nữa. Ngược lại, mỗi lần vượt qua rào cản trọng tâm lý, kiến thức cúng thời càng được củng cố thêm vững chắc.

Lại nữa, Đức Chí Tôn đã gom tụ cả Càn khôn thế giới vào trong biện pháp bày trí phẩm vật trên bàn thờ Thầy. Mỗi lần thờ tứ thời, môn đệ Đức Chí Tôn nhìn Thiên bàn hiểu được nhỏ đường tu hành để hiệp nhứt thuộc Thầy.

“Tôn chỉ đạo Cao Đài tỏ rõ,

Mượn hữu hình bày tỏ chỗ vô,

Thiên bàn làm loại bản đồ,

Coi bên cạnh mà biết điểm đánh trong mình.”

Thiên bàn giỏi bàn thờ Đức Chí Tôn gồm có 12 phẩm vật: Thánh tượng Thiên nhãn, đèn Thái cực, dĩa trái cây, bình bông, bóc tách nước trà, ba ly rượu, bóc nước trắng, nhị cây đèn, và lư hương. Số 12 nầy tượng trưng mang lại Thập nhị Khai thiên là Đức Thượng Đế. Một phương pháp tóm tắt, Thánh tượng Thiên nhãn với đèn Thái cực tượng trưng Đức Thượng Đế với ngôi Thái cực. Hai cây đèn tượng trưng đến lưỡng nghi, âm dương, nhựt nguyệt, tức là từ Thái cực sinh lưỡng nghi. Lư hương gồm năm cây nhang tượng trưng cho năm giai đoạn của người tu gồm: Giới hương (cây hương ở giữa) là giữ trọn giới luật qui điều; Định hương (cây hương bìa mặt trái) là thiền định; Huệ hương (cây hương bìa mặt phải) là trí huệ phát sinh vày thiền định; Tri kiến hương (cây hương hàng bên cạnh bên trái) là đắc lục thông; Giải bay hương (cây hương hàng quanh đó bên phải) là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bóc tách nước trà (bên phải thuộc âm) tượng trưng mang lại Thần của con người, bóc tách nước trắng (bên trái thuộc dương), tượng trưng đến Khí của nhỏ người. Bái hai chén nước âm dương tượng trưng mang đến sự hòa hiệp giữa âm dương. Cha ly rượu tượng trưng mang đến Khí, tức là Hư Vô chi khí vì chưng Đức Diêu Trì Kim Mẫu chưởng quản. Tía ly rượu còn tượng trưng cho bố cõi là Hạ giới, Trung giới và Thượng giới; và tía bực tu hành là Hạ thừa, Trung thừa với Thượng thừa.

“Hai chén nước là âm dương (động với tịnh). Âm dương là cơ động tịnh của Trời đất tức là Thần Khí của những con. Tu hành ko nhờ Thần Khí lấy gì luyện đắc Thánh thai? Trời đất không có âm dương làm sao hóa sinh vạn vật? Muôn vật không trống mái làm thế nào sanh sản thêm ra?

Vậy âm dương là mẫu diệu động tịnh của Trời đất vậy.

Âm dương lại có thêm loại thể dụng của âm dương nữa là nhựt, nguyệt, tức là cặp đèn (lưỡng nghi). Người tu hành biết phương pháp hồi quang quẻ phản chiếu thì đắc kim đơn, cơ tại mục là vậy.

Trên gồm lư hương tức là Tiên thiên lập đảnh, tượng ngũ khí, ngũ hành. Dưới tất cả lư trầm là hậu thiên an lư, hóa ngũ linh, ngũ đức. Bên trên đầu là đảnh, dưới đơn điền là lư.

Còn Hoa, Quả, Trà là Tam bửu của những con. Ngày làm sao hiệp Tam bửu rồi là thành Đạo.”

Tân Luật qui định rằng, người tín hữu mỗi tháng phải đến thánh thất hiến lễ trong thời gian 2 ngày Sóc Vọng.

Tạm kết

cúng tứ thời là một pháp môn tuy đơn giản, nhưng khi thực hành đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho người tín hữu được thân an, thần định, trí huệ. Cúng tứ thời cũng chính là pháp môn tu hành của người tín hữu Cao Đài. Bởi lẽ, thờ tứ thời gồm đủ tam công: công quả bởi cầu nguyện đến cơ đạo hoằng khai, mang đến thiên hạ thái bình, đến thánh thất an ninh; công trình xây dựng do sự trì chí tinh tấn vào việc thờ tứ thời mặt hàng ngày; công phu vị thân trung khu hiệp nhứt trong việc chú ý Thiên nhãn cùng tinh nghĩa nhập thần từng câu kinh.

Trước tiên, người tín hữu Cao Đài cần bắt đầu việc bái kính một thời trong thời gian ngày và gia hạn đều đặn không loại gián đoạn. Khi có điều kiện sẽ gia tăng nhị thời, ba thời và sau cuối là bốn thời trong ngày.

Khi bái tứ thời, người tín hữu Cao Đài ý thức biện pháp bày trí trên Thiên bàn là mẫu bản đồ để hiểu được guồng máy thiên cơ và con đường phối thiên của tiểu thiên địa.