Đêm chong đèn ngồi nhớ lại

Đêm chong đèn ngồi ghi nhớ lại Từng mẩu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa Che bầy con nằm ngủ Canh từng bước đi thù. Mẹ ngồi bên dưới cơn mưa. Mẹ lội qua nhỏ suối, bên dưới mưa bom không lo ngại Mẹ nhẹ nhàng đưa lối, Tiễn nhỏ qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối, Gió mưa tóc bít lối bé đi. Đêm chong đèn ngồi nhớ lại Từng mẩu truyện ngày xưa. Bà mẹ về đứng bên dưới mưa, đậy tứng căn nhà nhỏ tuổi Xóa sạch vết nhỏ về người mẹ ngồi dưới cơn mưa Mẹ là gió uốn quanh, bên trên đời nhỏ thầm lặng Trong câu hát thanh bình. Bà bầu làm gió muốn manh. Mẹ là nước cất chan, Trôi dùm con phiền muộn mang lại đời mãi vào lành bà bầu chìm dưới gian nan.

Bạn đang xem: Đêm chong đèn ngồi nhớ lại


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Sữa Công Thức Nào Gần Giống Sữa Mẹ Nhất, Sữa Bột Cho Bé Loại Nào Giống Sữa Mẹ Nhất

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.